Projekotwanie ploty z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz wyjątkowych przypadków.

Konstrukcja sztachety plastikowe na plot i furtę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz kilku wypadków.

Plot PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety plastykowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu i planowany termin startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachetki z plastiku na plot i bramę sztachetowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy zamierzane balaski Winylowe na plot i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji gdy proponowane ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements